Kalkbrottet

Stockholms Bulkhamn disponerar ytterligare ca 50.000 kvm inhängnad, plan lagringsyta,

ca 1 km från kaj i Stora Vika.