Teknisk och stategisk rådgivare

First Bioenergy erbjuder rådgivning både för privata samt statliga företag anpassade utifrån kundens behov. Vår utgångspunkt innebär kvalificerade tekniska och industriella insikter, så väl som erfarenhet  av detsamma. Detta möjliggör för oss att kunna ge de råd som kunden behöver för kunna avancera uppåt.

Exempel på projekt där First Bioenergy varit rådgivare:

  • Ekonomisk utvärdering av biobränsleföretag
  • Utvärdering av förutsättningar för nya anläggningar för biomassa (USA, Europa)
  • Utvärdering av nya terminaler för biomassa (Östra Europa)
  • Analyser av biomassetillgångar (Nordamerika)
  • Studie av förutsättningar för omlokalisering av biobränsleanläggning (Europa)